Do końca czerwca muszą przesyłać wnioski osoby, które chcą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów w 2011 roku.
Osoby, które jeszcze w tym roku chcą rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta, mają kilka dni na złożenie dokumentów do komisji egzaminacyjnej. Należy to uczynić do 30 czerwca. Taki termin wynika z uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 29 marca 2011 r. nr 3997/57/2011.
Aby zakwalifikować się do postępowania, należy złożyć dokumenty na adres: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa. Oprócz zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego należy przesłać kwestionariusz osobowy zawierający: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo, wykształcenie, adres zamieszkania, dwie fotografie.