Do końca czerwca muszą przesyłać wnioski osoby, które chcą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów w 2011 roku.
Osoby, które jeszcze w tym roku chcą rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta, mają kilka dni na złożenie dokumentów do komisji egzaminacyjnej. Należy to uczynić do 30 czerwca. Taki termin wynika z uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 29 marca 2011 r. nr 3997/57/2011.
Aby zakwalifikować się do postępowania, należy złożyć dokumenty na adres: al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa. Oprócz zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego należy przesłać kwestionariusz osobowy zawierający: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, obywatelstwo, wykształcenie, adres zamieszkania, dwie fotografie.
Formularz zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania i kwestionariusz osobowy można pobrać ze strony internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – www.kibr.org.pl . Formularz można otrzymać także w biurze KIBR (ul. Dzika 19/23, Warszawa) oraz w regionalnych oddziałach KIBR.
Profesor Gertruda Świderska, przewodnicząca komisji egzaminacyjnej na biegłego rewidenta, przypomina, że aby przystąpić do postępowania, nie trzeba spełniać wszystkich warunków, które są wymagane przy wpisie do rejestru biegłych rewidentów. Dotyczy to m.in. wyższego wykształcenia. Dzięki temu do egzaminów mogą podejść studenci. Przy składaniu wniosku nie wnosi się opłat.