Podatnik w zeznaniu rocznym PIT za 2010 rok może uwzględnić koszty uzyskania przychodów. Ich wysokość będzie zależała od rodzaju uzyskiwanych przychodów. Mogą to być np. koszty pracownicze lub koszty zryczałtowane.

Czy koszty zależą od rodzaju przychodu

Podatniczka w 2010 roku była zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Miała też podpisane dwie umowy o dzieło. Czy wysokość kosztów do uwzględnienia w zeznaniu zależy od rodzaju osiąganych przychodów?

Czy koszty pracownika są w stałej wysokości

Podatnik po raz pierwszy będzie składał PIT za 2010 rok. Uzyskał bowiem przychody ze stosunku pracy. Czy koszty uzyskania przychodu w takim przypadku są określone w ustawie o PIT w sposób stały?

Czy bilety dają prawo do większego odliczenia

W ubiegłym roku podatniczka dojeżdżała do pracy 45 km z miejsca swojego zamieszkania. Posiada bilety imienne potwierdzające wysokość wydatków związanych z tymi dojazdami. Czy może wyższe koszty uwzględnić w PIT?

Czy od zlecenia przysługuje ryczałt

Student w ubiegłym roku był zatrudniony w kilku restauracjach na podstawie umowy-zlecenia. Czy w rozliczeniu rocznym może uwzględnić zryczałtowane koszty uzyskania przychodów?

Czy firma musi dokumentować koszty

Podatnik od połowy 2010 roku prowadzi działalność gospodarczą. Rozlicza się na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do 2 maja musi wypełnić PIT-36. Czy uwzględnione w zeznaniu koszty musi mieć udokumentowane?

Czy twórca ma prawo do 50-proc. kosztów

Podatniczka była zatrudniona jako producent. Czy może skorzystać z 50-proc. kosztów uzyskania przychodu?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie koszty podatkowe można wykazać w zeznaniu rocznym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.