Podatnicy, którzy uzyskiwali dochody z emerytury lub renty, muszą złożyć do 2 maja zeznanie PIT-37. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy emeryt lub rencista zgodził się na rozliczenie za pośrednictwem ZUS na druku PIT-40A

Czy emeryt złoży tylko zeznanie PIT-37

Podatniczka w 2010 roku pobierała emeryturę z polskiego ZUS. Uzyskała też dochód z inwestycji kapitałowych – grając na giełdzie. Czy emeryt ma prawo złożyć tylko zeznanie PIT-37?