Podatnicy, którzy uzyskiwali dochody z emerytury lub renty, muszą złożyć do 2 maja zeznanie PIT-37. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy emeryt lub rencista zgodził się na rozliczenie za pośrednictwem ZUS na druku PIT-40A

Czy emeryt złoży tylko zeznanie PIT-37

Podatniczka w 2010 roku pobierała emeryturę z polskiego ZUS. Uzyskała też dochód z inwestycji kapitałowych – grając na giełdzie. Czy emeryt ma prawo złożyć tylko zeznanie PIT-37?

Czy jest rubryka na wpisanie renty

Od 2010 roku podatnik pobiera rentę. Po raz pierwszy w PIT-37 musi wykazać dochody z tego tytułu. Czy w tym zeznaniu jest oddzielna rubryka na wpisanie kwot do rozliczenia?

Czy mąż skorzysta z odliczeń żony

Podatnik, który jest już na emeryturze, ma na utrzymaniu niepełnosprawną żonę. Żona nie uzyskała w 2010 roku żadnego dochodu. Czy mąż może od dochodu odliczyć wydatki rehabilitacyjne podatniczki?

Czy rencista może przekazać 1 proc.

Podatniczka pobierająca w 2010 roku rentę zgodziła się na rozliczenie roczne za pośrednictwem ZUS (PIT-40A). Jednak teraz chciałaby przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego. Czy może podzielić się częścią swojego podatku?

Czy emeryt z rencistką rozliczą się wspólnie

Podatnik pobiera emeryturę. Jego żona ma rentę (I grupa inwalidzka). Czy małżonkowie mogą złożyć wspólnie zeznanie podatkowe?

Czy zagraniczna wypłata zawsze z PIT

Podatnik mieszkający w Polsce od 5 lat pobiera emeryturę z Niemiec. Emerytura z Niemiec pobierana jest z systemu ubezpieczenia socjalnego. Czy zagraniczna emerytura zawsze będzie opodatkowana w Polsce?
Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć dochody z emerytury lub renty.