Przed zatwierdzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego organ zatwierdzający powinien się zapoznać z oceną tego dokumentu przez radę nadzorczą
Rozmowa z Mirosławą Cienkowską prezesem zarządu PKF Centrum Rachunkowości.
Skonsolidowane sprawozdania finansowe powinny być sporządzone do końca marca, w przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym. Od tego momentu są trzy miesiące na ich zatwierdzenie. Jak to powinno wyglądać?