Podatnik podpisał w czerwcu 2010 r. umowę przedwstępną na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym od dewelopera. Pod koniec czerwca deweloper oddał mieszkanie nabywcy celem przeprowadzenia prac wykończeniowych. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego została podpisana w październiku 2010 r. Następnie w grudniu podatnik sprzedał mieszkanie. Czy za koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokalu oprócz wydatków na nabycie tego mieszkania podatnik może zaliczyć koszty poniesione przed podpisaniem aktu notarialnego w związku z czynnościami związanymi z wykończeniem tego lokalu, tj. koszty nadzoru nad pracami wykończeniowymi oraz koszty materiałów wykończeniowych?

Według Krajowej Informacji Podatkowej, stosownie do art. 22 ust. 6c ustawy o PIT, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Oznacza to, że koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości stanowią koszty nabycia powiększone o nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy, a poczynione zostały w czasie ich posiadania. Zatem, aby nakład zwiększył wartość nabytej nieruchomości, powinien być poniesiony w okresie posiadania nieruchomości.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).