W trakcie egzaminu pisemnego kandydaci na doradców podatkowych będą mogli korzystać z ustaw i rozporządzeń, mimo nowych regulacji przyjętych przez komisję.
Z wytycznych dotyczących przeprowadzania części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego wynika, że przed rozpoczęciem egzaminu teczki, torby, książki, akty normatywne, notatki, telefony komórkowe itp. należy złożyć w miejscu wskazanym przez przewodniczącego składu egzaminacyjnej.
Te wymagania nie budzą wątpliwości, poza aktami normatywnymi. Należy do nich zaliczyć ustawy i rozporządzenia. Dotychczas kandydaci na egzaminie pisemnym mogli mieć akty normatywne bez komentarzy i dopisków. Na najbliższym egzaminie pisemnym (ma się odbyć 16 czerwca, a kolejne 21 i 22 czerwca) kandydaci takiej możliwości nie będą mieli.