W trakcie egzaminu pisemnego kandydaci na doradców podatkowych będą mogli korzystać z ustaw i rozporządzeń, mimo nowych regulacji przyjętych przez komisję.
Z wytycznych dotyczących przeprowadzania części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego wynika, że przed rozpoczęciem egzaminu teczki, torby, książki, akty normatywne, notatki, telefony komórkowe itp. należy złożyć w miejscu wskazanym przez przewodniczącego składu egzaminacyjnej.
Te wymagania nie budzą wątpliwości, poza aktami normatywnymi. Należy do nich zaliczyć ustawy i rozporządzenia. Dotychczas kandydaci na egzaminie pisemnym mogli mieć akty normatywne bez komentarzy i dopisków. Na najbliższym egzaminie pisemnym (ma się odbyć 16 czerwca, a kolejne 21 i 22 czerwca) kandydaci takiej możliwości nie będą mieli.
Jak uspokaja jednak Dariusz M. Malinowski, doradca podatkowy i członek komisji, intencją komisji nie było wprowadzenie zmiany uniemożliwiającej korzystanie z ustaw i rozporządzeń. Jak przekonuje nasz rozmówca, kandydaci w dalszym ciągu będą mogli z aktów normatywnych korzystać, pod warunkiem że nie będą one zawierały komentarzy i dopisków zdających.
Jeśli zatem, zgodnie z przyjętą regulacją, przewodniczący składu egzaminacyjnego nie nakaże kandydatom odłożyć tekstów ustaw i rozporządzeń w miejsce dla nich niedostępne, to zdający będą mogli korzystać z tych pomocy. Pozbawienie kandydatów tej możliwości oznaczałoby, że muszą oni uczyć się tekstów wielu ustaw i rozporządzeń na pamięć.