Od kwietnia branża recyklerów boryka się z brakiem definicji złomu na potrzeby rozliczeń VAT, o czym informowaliśmy w „DGP” nr 65/2011. Tymczasem 8 kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie Rady UE nr 333/2011 określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami (wchodzi w życie 9 października 2011 r.) W ocenie Wiktorii Cieślikowskiej, prawnika w MDDP Sobońska Olkiewicz Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, przedstawione w rozporządzeniu kryteria mogą tylko pomocniczo być stosowane w przypadku ustawy o VAT i problematycznej definicji złomu.

– Złom, który na gruncie przepisów o odpadach nie jest już odpadem, nie będzie również złomem na potrzeby VAT, gdyż słownikowa definicja złomu stawia warunek, aby był to surowiec możliwy do wtórnego wykorzystania – komentuje Wiktoria Cieślikowska.

Rozporządzenie to nie rozwiewa jednak wszystkich wątpliwości związanych z definicją złomu na gruncie przepisów podatkowych. Nie odpowiada np. na pytanie, czy złomem będzie zużyty akumulator, kable czy pojazdy.

Michał Galejczuk, menedżer w Mazars Audyt, wskazuje, że na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła się próba określenia definicji złomu. Zgodnie z propozycją resortu nie są złomem m.in. pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zdaniem eksperta tak wąskie zdefiniowanie pojęcia złomu jest niezgodne ze słownikowym rozumieniem tej definicji oraz kłóci się z celem wprowadzenia nowych przepisów, tj. wyeliminowanie zjawisk wyłudzeń VAT w obrocie złomem.

– W praktyce tak wąskie rozumienie złomu spowoduje nasilenie wyłudzeń VAT w obszarach obrotu złomem innym niż wskazany przez MF – komentuje ekspert.

Michał Galejczuk zwraca uwagę na sposób wprowadzenia podobnych regulacji np. w Irlandii, gdzie nowe zasady rozliczeń VAT w stosunku do złomu metali mają obowiązywać od 1 maja. Irlandzki ustawodawca precyzyjnie zdefiniował pojęcie złomu metali w ustawie o VAT, wyraźnie wskazując, że złomem są zużyte elementy metalowe, metale pochodzące m.in. ze zużytych pojazdów i maszyn itd.

– Podjęto również szeroką kampanię informacyjną, aby podatnicy nie zostali zaskoczeni nowymi przepisami i zdążyli się odpowiednio do nich przygotować – podkreśla Michał Galejczuk.

Nam pozostaje liczyć, że MF w odpowiedzi na oczekiwania branży wyda jak najszybciej interpretację ogólną.

Definicja słownikowa

Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego PWN złom stanowią niepotrzebne, zużyte przedmioty metalowe, pojazdy, maszyny lub odpady poprodukcyjne zbierane jako surowiec wtórny