Od 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o VAT. Nowelę podpisał wczoraj prezydent. Zasadnicze zmiany polegają na doprecyzowaniu katalogu odpadów przetwarzalnych, które są objęte mechanizmem odwróconego obciążenia (ang. reverse charge).
Obecny zakres stosowania tego mechanizmu został poszerzony o zużyte akumulatory elektryczne, odpady szklane, gumowe i z tworzyw sztucznych. Do ustawy wprowadzono załącznik nr 11, zawierający katalog towarów, których dostawa objęta będzie systemem wskazanego rozliczenia podatku. Ponadto zrezygnowano z zakazu odliczenia podatku naliczonego, gdy wystawcą jest podmiot nieuprawniony do wystawiania faktur.
Niektóre zmiany są efektem dostosowania ustawy o VAT do przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011. Dotyczy to m.in. wprowadzenia modyfikacji definicji eksportu towarów, dostosowania pojęcia usług elektronicznych, a także wyboru opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i zmiany pojęcia siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.