Wspólne zeznanie podatkowe może złożyć para małżeńska, która uzyskiwała dochody z zagranicy.
Jednym z warunków, który uprawnia do wspólnego rozliczenia, jest podleganie przez małżonków nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
– Oznacza to, że również dochody uzyskane przez jednego lub oboje małżonków za granicą podlegają wspólnemu rozliczeniu – wyjaśnia Barbara Pyzel, doradca podatkowy spółki telekomunikacyjnej Exatel.