Przystąpienie do niego możliwe jest pod warunkiem zgłoszenia do 31 maja br. nieopodatkowanych dochodów, a następnie zapłaty podatku zaległego i odsetek. Przyznanie się i zapłata będą premiowane. Skruszony podatnik uiści dodatkową karę pieniężną tylko do 20 proc. zaległego podatku. Poza tym może liczyć na rozłożenie podatku i innych opłat na raty – o ile nie zapłaci ich do 31 sierpnia br.

Jeżeli nie ujawni dochodów z pracy na czarno, fiskus grozi dodatkową sankcją sięgającą nawet do 100 proc. zaległego podatku (za lata 2008 – 2009) oraz postępowaniem karnym.