– Wprowadzone zmiany ułatwiają życie podatnikom – przypomina Tomasz Beger, doradca podatkowy w KZWS – RSM International.

W poprzednich latach warunkiem korzystania z niej było używanie internetu w miejscu zamieszkania oraz posiadanie faktury. Obecnie odliczenia może dokonać także podatnik korzystający z internetu i ponoszący koszty z tym związane poza miejscem swego zamieszkania.

– Dokument, który potwierdza wydatki, musi zawierać jedynie dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, określenie rodzaju zakupionej usługi oraz wskazywać kwotę zapłaty – mówi Tomasz Beger.

W praktyce oznacza to, że faktura nadal może być podstawą do odliczenia wydatków na internet, ale nie jest to już jedyny i wyłączny dokument uprawniający do ulgi.

Nasz rozmówca podpowiada, że oprócz faktury podatnik może posłużyć się też np. samym wydrukiem szczegółowo opisanego przelewu bankowego czy też opłaconym gotówką rachunkiem z kawiarenki internetowej.

760 zł wynosi maksymalna kwota odliczenia z tytułu ulgi internetowej