Do upływu terminu składania zeznań podatkowych za rok 2010 przez osoby fizyczne pozostało 13 dni. Ze względu na to, że 30 kwietnia w tym roku przypada w sobotę, ostateczną datą dokonania rozliczenia z fiskusem za poprzedni rok jest 2 maja 2011 r. Termin ten jest szczególnie istotny dla osób, które zamierzają złożyć rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Dlaczego?
O ile bowiem, dopełniając innych formalności, możliwe było złożenie indywidualnego zeznania po terminie, nie istniała skuteczna możliwość wspólnego rozliczenia w przypadku spóźnienia ze złożeniem zeznania przez małżonków.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyniosła pewne ułatwienia w tym zakresie. Zmienione przepisy ustawy o PIT nadal wymagają złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie przed upływem terminu składania zeznań, czyli 2 maja w bieżącym roku. Wniosek taki, czyli oznaczenie odpowiedniej rubryki oraz podpisanie deklaracji, może być jednak złożony przez jednego z małżonków. Wyrażenie w ten sposób wniosku przez jednego z małżonków uznaje się za złożenie przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Co istotne, oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
Wprowadzenie tego rozwiązania powinno pomóc podatnikom. Stosunkowo często zdarzały się sytuacje, w których jedno z małżonków zapominało złożyć podpis pod zeznaniem i odkrycie tego faktu po 30 kwietnia powodowało, że nie mogli skorzystać z tej preferencji podatkowej. Również zwiększona mobilność podatników powoduje, że tuż przed terminem składania zeznań niektórzy z nich znajdowali się w różnych krajach, co znacznie utrudniało podpisanie zeznania przez obydwoje małżonków i złożenie do urzędu skarbowego w odpowiednim czasie.
Obecnie, począwszy od zeznań za rok 2010, zakładając, że jedno z małżonków odpowiednio wypełni i podpisze zeznanie, będą oni mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw łącznego opodatkowania ich wspólnych dochodów.