Do upływu terminu składania zeznań podatkowych za rok 2010 przez osoby fizyczne pozostało 13 dni. Ze względu na to, że 30 kwietnia w tym roku przypada w sobotę, ostateczną datą dokonania rozliczenia z fiskusem za poprzedni rok jest 2 maja 2011 r. Termin ten jest szczególnie istotny dla osób, które zamierzają złożyć rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Dlaczego?
O ile bowiem, dopełniając innych formalności, możliwe było złożenie indywidualnego zeznania po terminie, nie istniała skuteczna możliwość wspólnego rozliczenia w przypadku spóźnienia ze złożeniem zeznania przez małżonków.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyniosła pewne ułatwienia w tym zakresie. Zmienione przepisy ustawy o PIT nadal wymagają złożenia wniosku o wspólne opodatkowanie przed upływem terminu składania zeznań, czyli 2 maja w bieżącym roku. Wniosek taki, czyli oznaczenie odpowiedniej rubryki oraz podpisanie deklaracji, może być jednak złożony przez jednego z małżonków. Wyrażenie w ten sposób wniosku przez jednego z małżonków uznaje się za złożenie przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Co istotne, oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.