ANDRZEJ PARAFIANOWICZ - Urzędy skarbowe akceptują ekofaktury w rozliczeniach PIT.
Czy prawo do skorzystania z ulgi na internet można udokumentować tylko fakturą w formie papierowej?
Urzędy skarbowe respektują zarówno ekofaktury (obraz faktury elektronicznej wysyłany na adres e-mail odbiorcy – przyp. red.), jak i faktury w formie papierowej. Wątpliwości wzbudziły zapewne wyjaśnienia zawarte w ulotce informacyjnej Ministerstwa Finansów na temat faktur, które musi mieć podatnik, aby móc skorzystać z ulgi.