Osoby, które uzyskały w 2010 roku przychody z papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, a także z udziałów w spółkach kapitałowych, muszą złożyć zeznanie podatkowe PIT-38

Czy łączyć dane z kilku druków PIT-8C

Inwestor w 2010 roku inwestował w różne instrumenty finansowe za pośrednictwem kilku rachunków inwestycyjnych. Od każdej z instytucji prowadzących te rachunki otrzymał PIT-8C z informacją o przychodach. Czy rozliczając przychód od tych wielu transakcji kapitałowych, powinien wypełnić jedną deklarację podatkową?