Małżonka podatnika uzyskała w 2010 roku dochód z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, który rozliczy w zeznaniu PIT-38. Czy podatnik może za 2010 rok rozliczyć się wspólnie z małżonką?

Tak. Nie jest przeszkodą do złożenia wspólnego zeznania uzyskanie przez któregokolwiek z małżonków dochodów z tzw. kapitałów pieniężnych (wykazywanych w zeznaniu PIT-38) czy też dochodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym określonym w ustawie o PIT, np. z dywidendy, z wygranych, z odsetek uzyskanych z tytułu oszczędzania, ze sprzedaży nieruchomości.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).