Podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą rozliczać się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym.

Wiesław Łatała, partner w kancelarii, radca prawny i doradca podatkowy, podpowiada, że aby skorzystać z tej drugiej, preferencyjnej formy opodatkowania należy złożyć w odpowiednim terminie naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania 19-proc. stawką liniową.

– Raz złożone oświadczenie co do wyboru formy opodatkowania rozciąga się na przyszłe lata podatkowe – podkreśla Wiesław Łatała.

Nie oznacza to, że podatnik jest skazany na taki sposób opodatkowania, gdyż może z niego zrezygnować lub zostać pozbawiony takiej możliwości. Utrata w trakcie roku podatkowego prawa do korzystania z 19-proc. stawki podatkowej nastąpi, gdy przedsiębiorca (w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej) wykona dla swojego byłego lub obecnego pracodawcy takie same usługi jak te, które należą lub należały do zakresu jego obowiązków pracowniczych w danym roku podatkowym.

– Ograniczenia w pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy mają zniechęcać podatników do tzw. samozatrudnienia – argumentuje Wiesław Łatała.

Konsekwencją utraty prawa do podatku liniowego jest obowiązek wpłacenia zaliczek na podatek od dochodu osiągniętego od początku roku obliczonych według zasad ogólnych, z uwzględnieniem odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.