Podatek dochodowy od osób fizycznych Polskie prawo podatkowe pozwala osobom fizycznym wykonywać w celach zarobkowych takie same czynności i rozliczać je jako przychody z różnych źródeł, w tym z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście lub działalności gospodarczej. W zależności od konkretnego źródła takie przychody są opodatkowane w różny sposób
Aktywnemu podatnikowi daje to możliwość szukania i wyboru formalnoprawnej formy zarobkowania, optymalnej w jego konkretnej sytuacji – najczęściej w formie samozatrudnienia, głównie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej.
Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nie mają żadnego wpływu na sposób opodatkowania. Zawsze ich dochód podlega podatkowi według skali podatkowej. I to po zsumowaniu z innymi ewentualnymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych. Co gorsza pracownik może swój przychód do opodatkowania obniżyć tylko nieznacznie – o z góry ustalone przez ustawodawcę zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Od wielu lat wynoszą one ok. 100 zł miesięcznie i w większości przypadków nie rekompensują nawet kosztów dojazdu do pracy. W efekcie pracownicy, zwłaszcza ci najlepiej wynagradzani, płacą podatek według stawki 32 proc.
Zupełnie inaczej jest w przypadku przedsiębiorców. Przede wszystkim decydując się na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, przedsiębiorca ma do wyboru co najmniej kilka form płacenia podatku od dochodu, z których skala tabeli podatkowej, która jest jedynym wariantem dla pracowników, jest na tej liście rozwiązaniem najkosztowniejszym.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Samozatrudnienie: jak najkorzystniej rozliczyć się z fiskusem
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Jaki podatek wybrać, zryczałtowany czy od dochodów
- Jakie są zalety karty podatkowej
- Jakie korzyści z ryczałtu
- Jak rozliczyć podatek na podstawie księgi
- Jaka jest procedura rozliczenia według skali
- Jakie są korzyści z podatku liniowego