Osoba, która zgubiła informację PIT-8C o przychodach z innych źródeł oraz niektórych przychodach kapitałowych, może wystąpić o wydanie duplikatu.
Podatnicy, którzy otrzymali PIT-8C, ale go zagubili, mogą wystąpić o wystawienie duplikatu.
PIT-8C jest informacją o przychodach z innych źródeł określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Przepis ten zawiera katalog otwarty i wymienia m.in. alimenty, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia, dotacje inne niż rozpoznawane jako przychód z działalności gospodarczej. Przychody te należy rozliczyć w PIT-36. W PIT-8C mogą być też wykazywane np. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, które rozlicza się w PIT-38.