Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia, które dostosowuje formularze interaktywne PIT-8C i PIT-8S do ich nowych wzorów.
Zmiany dotyczące dostosowania formularzy elektronicznych PIT-8C oraz PIT-8S do nowych wzorów tych deklaracji wynikają z opublikowanego przez resort finansów projektu rozporządzenia.
Chodzi o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Przypomnijmy, że PIT-8C to informacja o wypłaconym stypendium, o przy- chodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Z kolei PIT-8S to informacja o wysokości wypłaconego stypendium.
Zgodnie z projektem informację PIT-8C należy stosować do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2011 r. Zasady tej nie trzeba będzie jednak stosować, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia informacja została złożona na formularzu dotychczasowym.
W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru formularza obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw).