Doradca podatkowy, który do końca 2011 r. nie złoży wniosku o ubezpieczenie OC, może dostać karę.
Krajowa Izba Doradców Podatkowych poinformowała, że doradcy podatkowi mogą już składać wnioski o ubezpieczenie OC na 2012 rok w systemie elektronicznej obsługi wniosków o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na podstawie umowy generalnej. Izba przypomina, że system e-obsługi wniosków OC działający w ramach serwisu internetowego KIDP służy do zawierania i kontynuacji umowy ubezpieczenia. Umożliwia również doubezpieczenie, a także kalkulację składki. Doradcy, którzy ubezpieczają się w ramach umowy generalnej, mają czas na złożenie wniosku o przedłużenie polisy do 31 grudnia 2011 r.
Do końca tego roku doradcy podatkowi muszą również zdobyć punkty w systemie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jerzy Dworakowski, doradca podatkowy, przewodniczący Zespołu do spraw Etyki Doradców Podatkowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych, przypomina, że każdy doradca powinien uzyskać minimum 8 punktów.