Krajowa Izba Doradców Podatkowych poinformowała, że doradcy podatkowi mogą już składać wnioski o ubezpieczenie OC na 2012 rok w systemie elektronicznej obsługi wniosków o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na podstawie umowy generalnej. Izba przypomina, że system e-obsługi wniosków OC działający w ramach serwisu internetowego KIDP służy do zawierania i kontynuacji umowy ubezpieczenia. Umożliwia również doubezpieczenie, a także kalkulację składki. Doradcy, którzy ubezpieczają się w ramach umowy generalnej, mają czas na złożenie wniosku o przedłużenie polisy do 31 grudnia 2011 r.

Do końca tego roku doradcy podatkowi muszą również zdobyć punkty w systemie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jerzy Dworakowski, doradca podatkowy, przewodniczący Zespołu do spraw Etyki Doradców Podatkowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych, przypomina, że każdy doradca powinien uzyskać minimum 8 punktów.

– Ostateczny termin dokonania wpisu w systemie ewidencjonowania w mDoradcy punktów uzyskanych w 2011 r. mija 31 marca 2012 r. – przypomina Jerzy Dworakowski.

Karą dyscyplinarną dla doradców podatkowych może być upomnienie, nagana, zawieszenie prawa wykonywania zawodu od 6 miesięcy do 3 lat, a nawet pozbawienie prawa do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Ekspert tłumaczy, że punkty otrzymuje się z tytułu udziału w różnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji. Zalicza się do nich np. wysłuchanie wykładu, udział w warsztatach i konferencjach, publikację artykułów i książek, a także np. ukończenie studiów podyplomowych.

Doradcy powinni również pamiętać o obowiązku zapłaty składek członkowskich, a także o tym, że od 1 stycznia 2012 r. składka będzie wynosiła 80 zł (do końca 2011 r. – 75 zł) miesięcznie. Zmiana ta wynika z uchwały nr 55/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Doradcy, którzy zawiesili wykonywanie zawodu, mają natomiast obowiązek odprowadzania składki w wysokości 20 proc. składki określonej dla doradców czynnie wykonujących zawód, a więc będą musieli płacić 16 zł miesięcznie.

Doradcy, którzy nie dopełnią obowiązków w zakresie ubezpieczenia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych, mogą ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną.