Jeśli zabieg operacyjny jest niezbędny w rehabilitacji, można wydatki na niego poniesione odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym PIT.
W rozliczeniu za 2010 rok osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą dokonać odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
– Warunkiem odliczenia jest poniesienie takich wydatków przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna – wyjaśnia Radosław Druć, konsultant w TPA Horwath.