TOMASZ LITAROWICZ - Wprowadzenie pieczęci elektronicznej może ułatwić proces wysyłania faktur. Jednocześnie pełna automatyzacja może doprowadzić do kosztownych błędów.
Firmy narzekają, że e-podpis, który jest przyporządkowany do konkretnej osoby, utrudnia przesyłanie wielu faktur naraz. Czy rozwiązaniem tych problemów będą zmiany, które wprowadzają pieczęć elektroniczną?
Certyfikat kwalifikowany przyporządkowany jest do konkretnej osoby (która może reprezentować wskazany podmiot), ale nie doszukiwałbym się utrudnień z tego właśnie powodu. Masowe generowanie faktur elektronicznych świadczone w ramach usługi System Obsługi e-Faktur realizujemy z wykorzystaniem mechanizmów sprzętowych, które pozwalają skrócić do absolutnego minimum czas niezbędny do podpisania dużej liczby dokumentów. Jest to wygodne i nie generuje dodatkowych kosztów dla wystawcy. Podpisywanie dokumentów nie wymaga dużej liczby certyfikatów – wystarczy jeden. Proces wysyłania przeprowadzany jest świadomie, pod ciągłym nadzorem osoby podpisującej faktury. W ten sposób spełnione są wszystkie wymagania określone w ustawie o podpisie elektronicznym.