Podatnik, który otrzymał od pracodawcy zwrot wydatków za internet, nie będzie mógł skorzystać z ulgi internetowej w PIT.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatnicy mogą odliczyć od dochodu w ramach tzw. ulgi internetowej wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł.
W praktyce zdarzają się jednak przypadki, że podatnicy otrzymują zwrot poniesionych wydatków na zakup dostępu do sieci internet, np. pracownicy, którzy wykorzystują internet w celach służbowych a pracodawca zwraca im koszty z tym związane.
– Taka forma rozliczenia występuje bardzo często w przypadku rozliczenia telepracowników czy informatyków – zauważa Beata Poźniak, asystent podatkowy w Taxplan.
Nasza rozmówczyni dodaje, że w takim przypadku, wydatki, jakie poniesie podatnik na zakup dostępu do internetu, które następnie zostaną mu zwrócone przez pracodawcę, nie będą mogły zostać rozliczone przez podatnika w ramach ulgi internetowej. Wynika to jednoznacznie z przepisów ustawy o PIT.
– W skutek nowelizacji ustawy o PIT w październiku 2007 r. prawo do skorzystania z ulgi internetowej jest możliwe w przypadku, gdy wydatki na korzystanie z sieci internet nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie – przypomina Beata Poźniak.
Zatem – jak podkreśla ekspert – otrzymanie refundacji wydatków internetowych m.in. przez pracownika od pracodawcy pozbawia pracownika prawa do skorzystania z ulgi internetowej. Takie stanowisko potwierdzają w interpretacji m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w decyzji z 9 lutego 2009 r. (nr IPPB2/ 415-1553/08-2/MK).
760 zł wynosi maksymalne odliczenie od dochodu w ramach ulgi internetowej