Podatnik, który otrzymał od pracodawcy zwrot wydatków za internet, nie będzie mógł skorzystać z ulgi internetowej w PIT.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatnicy mogą odliczyć od dochodu w ramach tzw. ulgi internetowej wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci internet w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł.
W praktyce zdarzają się jednak przypadki, że podatnicy otrzymują zwrot poniesionych wydatków na zakup dostępu do sieci internet, np. pracownicy, którzy wykorzystują internet w celach służbowych a pracodawca zwraca im koszty z tym związane.