Podatnik, który opłaca internet mobliny podłączony do laptopa, może skorzystać z ulgi internetowej.
Podatnik korzysta z internetu przez łącze z siecią za pomocą karty mobilnej podłączonej do notebooka. Czy może odliczyć poniesione w 2010 roku wydatki z tytułu użytkowania sieci?
Tak. Odliczenie od dochodu z tytułu poniesionych wydatków za użytkowanie internetu przysługuje podatnikowi do 760 zł w roku podatkowym. Nie jest istotne, z jakiego łącza korzysta podatnik. Zatem może to być łącze z siecią za pomocą karty mobilnej podłączonej do notebooka. W takim przypadku nie będzie przeszkodą do skorzystania z ulgi użytkowanie internetu w miejscu innym niż miejsce zamieszkania podatnika (np. w pociągu). Ponadto faktura za sieć musi być zapłacona.
Podatnik powinien posiadać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty, np. potwierdzenie przelewu bankowego (również przez internet), dowód wpłaty, przekaz pocztowy.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).