Firmy, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, do 26 marca powinny rozliczyć inwentaryzację i sporządzić zestawienie obrotów i sald. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) na sporządzenie zestawienia spółki mają czas do 85. dnia po dniu bilansowym.

Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium, podkreśla, że dokonanie tych czynności w określonym terminie ma za zadanie dostarczyć odpowiednich informacji, jak również umożliwia wczesną kontrolę i korektę przed opracowaniem sprawozdań.

Znaczenie informacyjne sprowadza się do tego, że zestawienie obrotów i sald dostarcza danych, takich jak salda końcowe, stan majątku i źródła finansowania na koniec każdego okresu sprawozdawczego, co jest ważne z punktu widzenia opracowania sprawozdań.

– Znaczenie kontrolne pozwala na zachowanie zasady podwójnego zapisu – podkreśla ekspert.

Gabriela Nowicka twierdzi, że choć programy księgowe skutecznie eliminują tego typu błędy, to zestawienie obrotów i sald pozwala na wykrycie błędów w ewidencji, takich jak m.in.: ujęcie operacji tylko na jednym koncie, błędy rachunkowe, nieprawidłowe naniesienie sald, ujęcie różnych kwot w ramach tego samego zapisu.