Podatnik, który musi rozliczyć dochody swojego dziecka, będzie musiał do zeznania PIT za 2010 rok dołączyć PIT/M. Wykazuje się w nim zarobki dziecka.
Jeśli osoba, która wychowuje małoletnie dziecko (własne oraz przysposobione), co do zasady, dolicza do własnych dochodów dochody tych dzieci. Jak podkreśla Maria Kukawska, partner Stone & Feather Tax Advisory, doliczenie dotyczy tylko tych dochodów, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletniości. Dochody dzieci wykazywane są przez rodziców w PIT/M (który stanowi załącznik do PIT-36).
Jednak, jak zastrzega Maria Kukawska, od zasady tej istnieje wiele wyjątków.