Podatnik, który musi rozliczyć dochody swojego dziecka, będzie musiał do zeznania PIT za 2010 rok dołączyć PIT/M. Wykazuje się w nim zarobki dziecka.
Jeśli osoba, która wychowuje małoletnie dziecko (własne oraz przysposobione), co do zasady, dolicza do własnych dochodów dochody tych dzieci. Jak podkreśla Maria Kukawska, partner Stone & Feather Tax Advisory, doliczenie dotyczy tylko tych dochodów, które dziecko uzyskało przed osiągnięciem pełnoletniości. Dochody dzieci wykazywane są przez rodziców w PIT/M (który stanowi załącznik do PIT-36).
Jednak, jak zastrzega Maria Kukawska, od zasady tej istnieje wiele wyjątków.
Małoletnie dziecko ma mniej niż 18 lat, chyba że wstąpiło wcześniej w związek małżeński.
– Gdy dziecko osiąga pełnoletniość w ciągu roku, zobowiązane jest do uzyskania własnego NIP i złożenia zeznania we własnym imieniu – podpowiada Maria Kukawska.
Ekspert dodaje, że wówczas w zeznaniu takim wykazuje się dochody od dnia uzyskania pełnoletniości. Ponadto do swoich dochodów rodzice generalnie nie doliczają dochodów z pracy dzieci oraz z umów dotyczących usług świadczonych osobiście, jak również przychodów ze sprzedaży nieruchomości. Nie wykazuje się w PIT/M również tych dochodów, które nie są opodatkowane skalą (np. z kapitałów pieniężnych).
– W takiej sytuacji rodzice wypełniają dwa zeznania, w których wykazują po połowie dochodów dziecka – wyjaśnia Maria Kukawska.
Również wtedy, gdy dziecko osiąga opodatkowane według stawki 8,5-proc. dochody z najmu, rodzice składają dwa PIT-y w imieniu dziecka.