Rodzice wspólnie wychowujący dzieci powinni mieć prawo do rozliczania się wraz z nimi z podatków - uważa Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca 136 organizacji prorodzinnych. Zwróciła się w tej sprawie do RPO o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego.

Możliwość rozliczania podatku z dzieckiem mają w Polsce wyłącznie osoby samotnie wychowujące dzieci. W ocenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia "rozwiązanie to ma charakter dyskryminujący małżeństwa wspólnie wychowujące dzieci" i "jest niezgodne z konstytucyjnymi zasadami równego traktowania oraz ochrony małżeństwa".

Federacja uważa, że zapis umożliwiający wspólne rozliczanie z podatków tylko rodzicom samotnie wychowującym dzieci zachęca do rozwodów i separacji. Zwraca też uwagę, że osoby samotne najczęściej wychowują jedno dziecko. Tymczasem - twierdzi organizacja powołując się na dane GUS - sytuacja finansowa małżeństw wychowujących troje i więcej dzieci jest zdecydowanie trudniejsza.

"Tymczasem to małżonkowie wychowujący wspólnie troje i więcej dzieci i mający trudniejszą sytuację dochodową, niż osoby samotnie wychowujące dzieci, są pozbawione uprawnienia do wspólnego rozliczania podatków z dzieckiem" - napisała Federacja w liście do RPO.

Reklama

W jej ocenie "mając zatem na uwadze konstytucyjne zasady równego traktowania oraz ochrony małżeństwa i rodziny" konieczne jest upowszechnienie możliwości wspólnego rozliczania podatków rodziców z dziećmi. Zwraca się więc do RPO o skierowanie wniosku do TK w tej sprawie.