Tylko do 31 grudnia 2011 r. przedsiębiorcy mają możliwość przechowywania kopii paragonów fiskalnych przez dwa lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż. Od 2012 roku paragony znów będzie trzeba trzymać w firmowych magazynach 5 lat do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
– To absurd. Ministerstwo Finansów powinno na stałe wprowadzić zasadę 2-letniego przechowywania paragonów w firmach. Dłuższy okres nie ma sensu. Na wydrukowanych paragonach po upływie dwóch lat i tak nic nie widać – twierdzi pan Adam Kotwica z Warszawy, prowadzący sklep osiedlowy.
Eksperci popierają ten postulat. Dwuletni okres na przechowywanie paragonów sprawdził się i powinien być przedłużony.