Jeśli podatnik nie umie sam wypełnić zeznania rocznego PIT, może się zwrócić do biura rachunkowego lub doradcy podatkowego. Trzeba jednak uważać na najtańsze oferty.
Dla wielu podatników rozliczenie zeznania za 2010 rok jest trudnym zadaniem. Mogą oni skorzystać z pomocy profesjonalistów: księgowych lub doradców podatkowych. Taka pomoc będzie jednak kosztować. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania zeznania rocznego. Za najprostsze trzeba zapłacić 50 zł (osoba rozliczająca się samodzielnie, korzystająca jedynie np. z ulgi na internet). Za najbardziej skomplikowane, czyli zeznania osób uzyskujących dochody z zagranicy lub osób będących rezydentami innego kraju, trzeba zapłacić nawet kilkaset złotych.
Jak mówi Zbigniew Błaszczyk, doradca podatkowy, dla stałych klientów, czyli korzystających z innych usług doradczych, stosuje 50-proc. rabaty. Wspólnie rozliczający się małżonkowie będą więc musieli zapłacić 90 zł za wypełnienie zeznania. Rabaty to powszechna praktyka nie tylko wśród doradców podatkowych, ale również w biurach rachunkowych.
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy profesjonalistów, powinny jednak unikać najtańszych ofert, które pojawiają się np. w internecie. Przed skorzystaniem z usług takiej osoby, skłonnej wypełnić zeznanie wraz z rozliczeniem ulg podatkowych za 20 zł, należy sprawdzić, czy ma ona uprawnienia księgowe lub do doradztwa podatkowego. Odpłatne wypełnienie zeznań jest bowiem czynnością zarezerwowaną wyłącznie dla osób mających określone uprawnienia zawodowe (poza doradcami i księgowymi zeznania mogą również wypełniać adwokaci, radcowie prawni i biegli rewidenci oraz spółki doradztwa podatkowego). Wszystkie te osoby mają obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
W razie błędów w zeznaniu podatnik będzie mógł się ubiegać o odszkodowanie od nierzetelnego księgowego lub doradcy. Jeśli osoba nie ma żadnych uprawnień, ryzyko błędnych rozliczeń ponosi wyłącznie podatnik.