Podatnik, który w 2010 roku uzyskiwał dochody ze stosunku pracy, do rozliczenia rocznego PIT będzie potrzebował informacji m.in. o uzyskanych w danym roku zarobkach i pobranych zaliczkach na podatek – PIT-11.
Aby rozliczyć się z urzędem skarbowym, podatnik musi zgromadzić pewne dokumenty. Gdy nie korzysta z ulg podatkowych, niezbędne będą dane o uzyskanych przychodach, kosztach uzyskania przychodów, zapłaconych składkach ubezpieczeniowych i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Przykładowo osoba, która otrzymuje wynagrodzenie za pośrednictwem płatnika, aby móc dokonać rozliczenia rocznego, musi otrzymać PIT-11, który zawiera informacje o wysokości uzyskanych przychodów, pobranych zaliczkach na podatek, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w danym roku podatkowym.
Jeśli podatnik planuje pomniejszyć swój dochód lub podatek o przysługujące ulgi podatkowe, będzie musiał postarać się o dodatkowe dokumenty. Praktycznie każdą ulgę trzeba w odpowiedni sposób udokumentować, aby móc ująć ją w rozliczeniu z fiskusem.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie dokumenty są potrzebne do wypełnienia zeznania PIT.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy wydatki na leki muszą być potwierdzone przez aptekę
- Czy lekarz musi wystawić zaświadczenie o lekach
- Czy darowiznę potwierdzi tylko dowód wpłaty