Podmioty niebędące zakładami opieki zdrowotnej, organizujące turnusy rehabilitacyjne, będą zwolnione z VAT.
Taką propozycję zawiera projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.
Poza doprecyzowaniem pewnych definicji w projekcie przewidziano wprowadzenie zwolnienia z VAT dla usług turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, świadczonych na zasadach określonych w tej ustawie przez podmioty niebędące zakładami opieki zdrowotnej.