Nowe, zmienione zasady etyki uchwaliła Krajowa Rada Doradców Podatkowych (uchwała nr 750/2010). Obowiązują one od 1 stycznia 2011 r. Jak przyznaje Tomasz Michalik, przewodniczący rady, przygotowanie artykułu prasowego zgodnie z art. 11e ust. 2 lit. c) uchwały jest obecnie jedną z uznanych form kształcenia zawodowego. Do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zobowiązuje doradców art. 36 pkt 2 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 73, poz. 443 z późn. zm.), ale wymogi dotyczące tego obowiązku zostały sprecyzowane w zasadach etyki.

Artykuł o podatkach

Tomasz Michalik zwraca uwagę, że publikacja musi dotyczyć prawa podatkowego lub dziedzin pokrewnych, takich jak np. prawo bilansowe, aby została uznana za spełniającą warunki uznania za podnoszenie kwalifikacji w rozumieniu tej uchwały.

– Publikacje na inne tematy są z punktu widzenia uchwały zupełnie nieistotne – stwierdza przewodniczący KRDP. Jak podkreśla, uchwała nie tworzy żadnych ograniczeń co do miejsc, w których artykuły te są publikowane.

– Oczywiście doradca, który opublikował artykuł dotyczący prawa podatkowego, musi przedstawić potwierdzenie publikacji. To jednak nie powinno stwarzać żadnych trudności. Zakładam, że wydawnictwa publikujące artykuły doradców podatkowych będą na ich prośbę przedstawiać stosowne potwierdzenie – stwierdza Tomasz Michalik.

Jak wyjaśnia Jacek Bajson, przewodniczący zarządu mazowieckiego oddziału KIDP, za publikację artykułu lub innej podobnej formy doradca może zdobyć 3 punkty za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu, nie więcej jednak niż 10 punktów za jeden artykuł.

– Określenie „znormalizowana strona maszynopisu” oznacza stronę maszynopisu w formie papierowej lub elektronicznej zawierającą 1800 znaków, w tym spacje i znaki interpunkcyjne – tłumaczy Jacek Bajson.

Jak dodaje, punkty się sumują. A zatem za napisanie kilku artykułów doradca będzie mógł dodać uzyskane punkty.

Wydanie książki

Uchwała KRDP premiuje jednak nie tylko artykuły, ale także publikacje książkowe oraz inne aktywne sposoby podnoszenia kwalifikacji.

– Oprócz publikacji, o których, mowa za podwyższanie kwalifikacji zawodowych uchwała uznaje także prowadzenie szkoleń i wykładów, oczywiście w zakresie prawa podatkowego – przypomina Tomasz Michalik.

Najwięcej punktów (32 pkt) można otrzymać za zdanie egzaminu na doradcę podatkowego oraz ukończenie kolejnego fakultetu studiów magisterskich, ukończenie studiów podyplomowych oraz studiów doktoranckich, przy czym tematyka studiów powinna być zbieżna z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego.

Ważne!

Za publikację artykułu prasowego doradca podatkowy może zdobyć 3 punkty za każdą pełną stronę znormalizowanego maszynopisu, nie więcej jednak niż 10 punktów za jeden artykuł