Z prawa do ulgi odsetkowej korzystają już tylko ci podatnicy, którzy kredyty czy pożyczki mieszkaniowe zaciągnęli w latach 2002 – 2006. Zasady korzystania z tego odliczenia były dość skomplikowane i wywoływały wiele wątpliwości. Jedna z nich dotyczy możliwości odliczania odsetek w przypadku kilku inwestycji, a także jednej sfinansowanej kilkoma kredytami.

W ocenie Michała Deca, doradcy podatkowego z kancelarii KNDP, w przypadku pierwszej sytuacji prawo do odliczenia odsetek od kredytu jest ograniczone tylko do jednej inwestycji. Wynika to z tego, że ustawodawca, wymieniając rodzaje inwestycji, oddzielił je spójnikiem „albo”.

Zgodnie z wolą ustawodawcy limit nigdy nie może przekroczyć tej części kredytu, która przekracza kwotę stanowiącą iloczyn 70 m.kw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m.kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych. Literalne brzmienie przepisów określających zasady korzystania z ulgi odsetkowej w brzmieniu do 31 grudnia 2006 r. nie pozostawia złudzeń, że fiskus może zakwestionować prawo do ulgi w przypadku więcej niż jednego mieszkania czy domu kupionego na kredyt.

– Możliwe jest natomiast skorzystanie przez podatnika z ulgsi odsetkowej, gdy podatnik zaciągnie kilka kredytów (pożyczek) na sfinansowanie jednej inwestycji, np. zakup mieszkania – wyjaśnia Michał Dec.

Jednak również w tym przypadku odliczenie jest ograniczone do wartości limitu określonego w ustawie.

Przypomnijmy: dziś nie można już nabyć prawa do ulgi odsetkowej. Ustawodawca zlikwidował ją z końcem 2006 roku. Ponieważ ulga dotyczyła inwestycji mieszkaniowych, które mają charakter długofalowy, podatnicy, którzy nabyli prawo do odliczenia, dostali gwarancję kontynuowania ulgi. Zgodnie z przepisami przejściowymi prawo do odliczania ulgi na zasadzie tzw. praw nabytych mają podatnicy, którzy zaciągnęli kredyty i pożyczki w latach 2002 – 2006. Kredyt lub pożyczka mieszkaniowa musiały być zaciągnięte na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

● budową domu albo

● wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego domu albo mieszkania, albo

● zakupem nowo wybudowanego domu lub mieszkania od gminy albo dewelopera, albo

● nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) na cele mieszkalne.

264 810 zł wynosi limit ulgi odsetkowej w rozliczeniu za 2010 rok