Podatnik korzysta z ulgi odsetkowej od kredytu zaciągniętego w 2006 roku w wysokości 280 tys. zł. Ostateczny akt notarialny otrzymał w 2009 roku. Limit dla maksymalnej kwoty kredytu, od której można odliczać odsetki dla inwestycji zakończonych w 2009 roku, wynosi 243 460 zł. W związku z tym wskaźnik określający, jaką część odsetek można odliczyć od dochodu w pierwszym miesiącu, wyniósł 86,95 proc. (243 460/280 000).

Czy w związku z tym, że raty kapitałowe wraz z odsetkami od zaciągniętego kredytu spłacane są co miesiąc (kwota kredytu się zmniejsza), zmienia się (zwiększa) co miesiąc wartość wskaźnika określającego procentowo, jaką część odsetek od kredytu można odliczyć?

Według Krajowej Informacji Podatkowej wartość wskaźnika określającego procentowo, jaką część odsetek od kredytu można odliczyć od dochodu, nie zmienia się – wartość tę, raz ustaloną na moment rozpoczęcia odliczeń, stosuje się przez cały okres korzystania z ulgi odsetkowej.