PIT za 2010 rok wypełniony w imieniu małoletniego dziecka podpisuje rodzic lub inny przedstawiciel ustawowy.
Małoletnie dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia, mogą podlegać obowiązkowi podatkowemu. W wielu przypadkach uzyskiwane przez nich dochody rozliczą za nich rodzice we własnych zeznaniach podatkowych. Chodzi o źródła przychodów, co do których rodzicom przysługuje prawo pobierania pożytków. Jednak jeżeli takie prawo nie przysługuje albo dziecko uzyskuje dochody z pracy i z przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku, PIT trzeba rozliczyć indywidualnie na imię i nazwisko dziecka.
– W sytuacji gdy małoletni jest zobowiązany do złożenia zeznania rocznego, podpis na zeznaniu rocznym składają w jego imieniu przedstawiciele ustawowi – wyjaśnia Michał Dec, doradca podatkowy, partner w kancelarii KNDP.
Zasada ta wynika z przepisów prawa rodzinnego, które stanowią, że dziecko do czasu osiągnięcia pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców. I choć małoletni posiada pewną możliwość uzyskiwania dochodów, do czasu osiągnięcia pełnoletniości zeznanie roczne podpisują jego rodzice. Jeżeli małoletni pozostaje pod opieką innych osób, zeznanie roczne podpisują w jego imieniu opiekunowie.
Michał Dec zauważa, że z reguły dochody małoletnich są uzyskiwane za pośrednictwem płatnika, np. z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia. W takiej sytuacji małoletni otrzymuje od płatnika po zakończeniu roku informację PIT-11 zwierającą szczegółowe dane na temat uzyskanych przychodów. To pozwoli rodzicom lub opiekunom prawnym na szybkie przygotowanie, podpisanie i złożenie zeznania rocznego za dziecko. Jeżeli kwoty dochodów dziecka są stosunkowo niewielkie, złożenie zeznania jednocześnie umożliwi otrzymanie nadpłaty podatku dochodowego do wysokości kwoty wolnej.
Niezłożenie PIT jest zagrożone sankcjami karnymi. Za niezłożenie zeznania w imieniu dziecka odpowiedzialność karną skarbową poniosą jego przedstawiciele ustawowi, czyli najczęściej rodzice. Odpowiedzialność karna skarbowa grozi także tym rodzicom, którzy nie ujawnią dochodów osiągniętych przez małoletniego lub wykażą je w nieprawidłowej wysokości.
Ważne!
Wypełnione roczne zeznanie podatkowe PIT za 2010 rok należy złożyć w urzędzie skarbowym do 2 maja