Wspólne rozliczenie małżonków jest mechanizmem powszechnie stosowanym przez podatników w celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Jednak nie wszyscy mogą skorzystać z tego preferencyjnego sposobu, ponieważ ustawodawca uzależnił możliwość wspólnego rozliczenia od spełnienia kilku warunków. Rafał Garbarz, ekspert w Ernst & Young, wskazuje, że małżonkowie nie mogą rozliczać się łącznie, jeżeli chociażby do jednego z nich stosuje się przepisy dotyczące podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

– Oznacza to, że małżonkowie nie rozliczą się razem, jeżeli jeden z nich złożył wniosek o opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym – stwierdza Rafał Garbarz.

Ekspert dodaje, że zakaz ten nie dotyczy osób, które opodatkowują ryczałtem przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (tzw. najem prywatny). Oczywiście osoby te muszą również spełnić pozostałe warunki łącznego rozliczenia.

– Aby móc złożyć wspólne zeznanie podatkowe, konieczna jest rezygnacja z opodatkowywania dochodów stawką liniową lub innymi formami ryczałtowymi z ustawy o zryczałtowanym podatku ochodowym – tłumaczy Rafał Garbarz.

Rezygnację z opodatkowania ryczałtem lub podatkiem liniowym należało złożyć do 20 stycznia roku podatkowego. Wówczas dochody z działalności gospodarczej będą opodatkowane według stawek progresywnych.

Nasz rozmówca radzi: podejmując decyzję, podatnicy powinni ocenić, czy wspólne rozliczenie zrekompensuje im wyższe stawki wynikające ze zmiany sposobu opodatkowania działalności gospodarczej.