PIT 2010: Opłacanie ryczałtu od przychodów z najmu nie pozbawia małżonków wspólnego rozliczenia dochodów uzyskanych ze stosunku pracy.
Wspólne rozliczenie małżonków jest mechanizmem powszechnie stosowanym przez podatników w celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Jednak nie wszyscy mogą skorzystać z tego preferencyjnego sposobu, ponieważ ustawodawca uzależnił możliwość wspólnego rozliczenia od spełnienia kilku warunków. Rafał Garbarz, ekspert w Ernst & Young, wskazuje, że małżonkowie nie mogą rozliczać się łącznie, jeżeli chociażby do jednego z nich stosuje się przepisy dotyczące podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
– Oznacza to, że małżonkowie nie rozliczą się razem, jeżeli jeden z nich złożył wniosek o opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem liniowym – stwierdza Rafał Garbarz.