Złożenie wspólnego formularza zeznania rocznego PIT opłaca się w przypadku dużej rozbieżności między dochodami małżonków.
Małżonkowie rozliczenia podatku dochodowego za 2010 r. mogą dokonać wspólnie na jednym formularzu zeznania. Opodatkować łącznie można tylko dochody opodatkowane na ogólnych zasadach, tj. według skali podatkowej. W konsekwencji wniosek o wspólne rozliczenie może być złożony wyłącznie na formularzach zeznań PIT-36 lub PIT-37.
Łączne opodatkowania dochodów męża i żony jest możliwe, pod warunkiem że małżeństwo trwało przez cały rok podatkowy. W tym samym okresie między małżonkami musiała istnieć wspólność majątkowa. Wspólnego PIT nie wyłącza natomiast ograniczenie wspólności majątkowej. Aby łączne opodatkowanie było możliwe, do żadnego z małżonków w 2010 r. nie mogły mieć zastosowania przepisy o podatku liniowym, ryczałcie (z wyjątkiem ryczałtu od przychodów z najmu) lub tonażowym.