Małżonkowie rozliczenia podatku dochodowego za 2010 r. mogą dokonać wspólnie na jednym formularzu zeznania. Opodatkować łącznie można tylko dochody opodatkowane na ogólnych zasadach, tj. według skali podatkowej. W konsekwencji wniosek o wspólne rozliczenie może być złożony wyłącznie na formularzach zeznań PIT-36 lub PIT-37.

Łączne opodatkowania dochodów męża i żony jest możliwe, pod warunkiem że małżeństwo trwało przez cały rok podatkowy. W tym samym okresie między małżonkami musiała istnieć wspólność majątkowa. Wspólnego PIT nie wyłącza natomiast ograniczenie wspólności majątkowej. Aby łączne opodatkowanie było możliwe, do żadnego z małżonków w 2010 r. nie mogły mieć zastosowania przepisy o podatku liniowym, ryczałcie (z wyjątkiem ryczałtu od przychodów z najmu) lub tonażowym.

Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP, zwraca uwagę, że w związku z tym, iż aktualnie obowiązuje tylko jeden próg podatkowy 85 528 zł i dwie stawki PIT 18 proc. i 32 proc., wspólne rozliczenie małżonków nie jest już tak korzystne. Nadal jednak są przypadki, gdy wspólne rozliczenie pozwoli na pewne oszczędności. Wspólne rozliczenie powinni rozważyć małżonkowie, z których jeden osiąga dochody znacznie poniżej progu 85 528 zł lub też nie osiąga ich wcale.

– Gdy jeden z małżonków osiąga dochody na poziomie 90 tys. zł rocznie, a drugi nie ma dochodów do opodatkowania, przy wspólnym rozliczeniu można zaoszczędzić ok. 1180 zł – mówi Anna Misiak.

Trzeba jednak podkreślić, że wspólne rozliczenie nawet przy niższych dochodach współmałżonka nie zawsze jest korzystne.

– Tak może się zdarzyć np. w przypadku uzyskiwania dochodów za granicą – podpowiada nasza rozmówczyni.

Przy rozliczaniu dochodów zagranicznych trzeba pamiętać, że gdy zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód zagraniczny podlega rozliczeniu według metody wyłączenia z progresją, brak jakiekolwiek dochodu w Polsce wyłącza obowiązek składania zeznania rocznego.

– Jednak w przypadku składania zeznania wspólnie z małżonkiem dochód zagraniczny będzie trzeba zadeklarować i wówczas może on wpłynąć na wzrost efektywnej stawki podatkowej, którą zostanie opodatkowany dochód małżonka uzyskany w Polsce – ostrzega nasza rozmówczyni.

Już od zeznań podatkowych dotyczących dochodów za 2010 rok wniosek o łączne rozliczenie dochodów może być wyrażony tylko przez jednego z małżonków. W praktyce oznacza to możliwość podpisania PIT-36 lub PIT-37 tylko przez męża lub żonę. Taki podpis traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie dochodów.

Wniosek o wspólne opodatkowanie będzie skuteczny, jeżeli zostanie wyrażony w zeznaniu złożonym w terminie do 2 maja 2011 r. (ustawowy termin 30 kwietnia wypada w sobotę).