Pełny skład Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnie, czy pakiety świadczeń wykupywanych przez pracodawcę pracownikom stanowią ich przychód, od którego trzeba płacić podatek.

Poszerzony 7-osobowy skład NSA ze względu na rozbieżność wyroków w tej kwestii zdecydował się w poniedziałek przekazać sprawę do rozpatrzenia pełnemu składowi Izby Finansowej. Jak podkreślał przewodniczący składu, sędzia Grzegorz Krzymień, kwestią powinien zająć się pełny skład, bo to pytanie pojawia się w NSA po raz drugi. Terminu posiedzenia nie wyznaczono.

Pełnomocnik skarżących podkreślał wagę szybkiego rozstrzygnięcia, argumentując, że organy skarbowe skrupulatnie egzekwują uchwałę NSA z maja 2010 r., w której sąd uznał, że nie tylko pakiet medyczny, ale i inne świadczenia, wykupywane przez pracodawcę, których wartość nie jest wolna od podatku, są dla pracownika przychodem. Przedstawiciel prokuratury wniósł też o szybkie rozpatrzenie kwestii.

W uchwale z 24 maja 2010 r. NSA w 7-osobowym składzie uznał, że "wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych (...), stanowią dla pracowników, uprawnionych do ich wykorzystania, nieodpłatne świadczenie". Ministerstwo Finansów uznało, że to potwierdzenie jego stanowiska, zgodnie z którym firmy powinny doliczać do przychodów pracowników wartości faktycznie otrzymanych przez nich świadczeń, w tym usług medycznych, i odprowadzać od nich podatek dochodowy.