Osoby, które mają nadzieję, że Naczelny Sąd Administracyjny zmieni zdanie w sprawie opodatkowania pakietów medycznych, muszą uzbroić się w cierpliwość. Zaplanowana na wczoraj uchwała w tej sprawie nie doszła do skutku. Siedmioosobowy skład NSA postanowił przekazać pytanie prawne do rozstrzygnięcia pełnej izbie finansowej NSA. Oznacza to, że ostateczne rozstrzygnięcie w tej głośnej sprawie podejmą wszyscy sędziowie orzekający na co dzień w izbie zajmującej się w NSA podatkami.

Odraczając rozprawę, Naczelny Sąd Administracyjny nie wyznaczył nowego terminu. Pełnomocnik spółki, której sprawy bezpośrednio dotyczy pytanie prawne, apelował do NSA o jego jak najszybsze wyznaczenie.

Fiskus skwapliwie bowiem korzysta z ubiegłorocznej, niekorzystnej uchwały NSA z 24 maja 2010 r. Na jej podstawie fiskus żąda podatku nie tylko od dodatkowych abonamentów medycznych wykupowanych przez pracodawcę. Organy podatkowe kwalifikują również jako nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu PIT wiele innych pracowniczych bonusów, np. imprezy integracyjne.

SYGN. AKT II FPS 7/10