Podatnik, który otrzymuje pakiet medyczny bądź ubezpieczenie na życie od swojego pracodawcy, musi wiedzieć, że wartość tych świadczeń zwiększy jego przychód. Trzeba od niego zapłacić podatek dochodowy.
Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników to powszechna praktyka w wielu firmach. Najpopularniejszym świadczeniem oferowanym przez szefów swoim podwładnym są pakiety medyczne i dodatkowe ubezpieczenia, np. na życie.
Wartość wszystkich tego typu usług jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, który należy wykazać i opodatkować razem z innymi przychodami z tego źródła.