W październiku podatnik w swojej firmie znalazł kilka faktur wystawionych w 2004 roku, za które nie zapłacił.

– Czy należności z faktur mogą się przedawnić – pyta pan Paweł z Międzyzdrojów.

Wystawienie faktury VAT na ogół wiąże się z zapłatą. Chodzi o zapłatę należności przez kontrahenta czy konieczność wpłacenia VAT. Jednak – jak podkreśla Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w Kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy – nie musimy płacić, jeśli należności te ulegną przedawnieniu. Obowiązek zapłaty VAT wykazanego w fakturze przedawni się w terminie właściwym dla zobowiązania podatkowego.

– Przedawnienie następuje, co do zasady, po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin jego płatności. Termin ten nie jest bezpośrednio powiązany z fakturą, bowiem nie zawsze wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego – wyjaśnia Andrzej Nikończyk.

Ekspert dodaje, że termin zapłaty VAT wykazanego w fakturze wystawionej wcześniej (np. za dostawy energii) może przedawnić się później niż późniejszej faktury dokumentującej np. sprzedaż samochodu. Podatnik ustalając termin przedawnienia VAT, powinien brać pod uwagę moment powstania obowiązku podatkowego, okres rozliczeniowy itp.

– Z kolei w przypadku pustej faktury nawet orzecznictwo nie jest zgodne, kiedy VAT ujęty w takiej fakturze należy wpłacić – więc tym trudniej określić moment jego przedawnienia – ostrzega Andrzej Nikończyk.

Jednocześnie wskazuje, że inne terminy przedawnienia obowiązują dla należności kontrahenta otrzymującego fakturę. Kodeks cywilny przewiduje wiele terminów, nawet 20-letni. Najczęściej mamy do czynienia z terminem 2-letnim dla należności przedsiębiorcy z tytułu sprzedaży, 3-letnim terminem dla świadczeń okresowych lub wynikających z działalności gospodarczej.

Ważne!

Wszystkie terminy przedawnienia mogą być zawieszane lub przerywane. Dla każdego przypadku trzeba je policzyć indywidualnie