Podatnik, który nie wiedział, że kontrahent to oszust, nie traci prawa do odliczenia VAT. Takie stanowisko można znaleźć w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE.
Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie odliczenia VAT z tzw. pustych faktur jest niejednolite. Niektóre sądy stosują wytyczne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i orzekają na korzyść podatników będących ofiarą oszustwa. Inne każą oszukanym firmom zapłacić VAT.
Prawo do odliczenia