Nabywca złomu nie może odliczyć VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta, który prowadzi fikcyjną działalność – orzekł WSA w Warszawie.
W omawianej sprawie kontrahent wystawiał puste faktury, które nie potwierdzały rzeczywistej sprzedaży. Nabywca nie mógł więc odliczyć podatku, bo fikcyjny sprzedawca go nie zapłacił. Gdyby nabywca odliczył VAT, straciłby na tym Skarb Państwa. Wyrok jest więc niekorzystny dla nabywcy złomu, który kupił go od podmiotu prowadzącego działalność polegającą na wystawianiu pustych faktur.
W tego rodzaju sprawach zapadają również korzystne dla nabywców wyroki. Sądy zgadzają się wtedy z ich twierdzeniem, że nie mogą za każdym razem sprawdzać, czy sprzedawca faktycznie prowadzi działalność.
Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2011 r. zmieniły się przepisy o VAT. Obecnie VAT od złomu musi rozliczyć nabywca, a nie sprzedawca złomu. Ustawodawca chciał w ten sposób ukrócić proceder mający na celu wyłudzanie VAT od państwa. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT III SA/Wa 465/11