Honorowy dawca krwi może odliczyć od dochodu pewną kwotę. Wynika ona z pomnożenia ilości oddanej krwi (lub jej składników) przez ekwiwalent pieniężny za każdy litr. Nasz czytelnik pyta, czy ma prawo skorzystać z ulgi, gdy nie oddał całego litra krwi.

O wyjaśnienie poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. Resort przypomniał, że odliczeniu od dochodu podlegają darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U. nr 106, poz. 681 z późn. zm.) w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Wynosi on 130 zł za litr pobranej krwi – zgodnie z przepisami rozporządzenia z 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi.

– Podatnik, który oddał 450 ml krwi i chce skorzystać z ulgi, musi obliczyć jej wysokość, stosując proste działanie matematyczne – wyjaśnia Magdalena Kobos z MF.

Skoro za 1000 ml ulga wynosi 130 zł, to podatnik, darując 450 ml krwi, może odliczyć od dochodu 58 zł 50 gr (130/1000 x 450).