Jeszcze przed końcem 2010 roku podatnicy, którzy w rocznym PIT chcą skorzystać z ulg podatkowych, powinni zebrać dokumentację uprawniającą do odliczeń. Bez takiej dokumentacji pomniejszenie dochodu lub podatku może być niemożliwe.
Wszystkie uzyskane dochody należy wykazać przed urzędem skarbowym i opodatkować. Nie dotyczy to dochodów zwolnionych z podatku lub tych, od których minister finansów zaniechał poboru podatku.
Podatnicy w celu zmniejszenia swoich zobowiązań podatkowych mają prawo skorzystać z pewnych ulg podatkowych. Aby je ująć w rocznym PIT, podatnik musi w ciągu roku uzyskać do nich prawo, m.in. zgromadzić dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia.

Składki ubezpieczeniowe

Odliczenia podatkowe mogą być dokonywane zarówno od dochodu, jak i od podatku. Zacznijmy od odliczeń pomniejszających dochód. Podatnik ma prawo do pomniejszenia swojego dochodu o składki określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.):
● zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
● potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika. Trzeba jednak wiedzieć, że odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie dokumenty należy zbierać, aby skorzystać z ulg w PIT 2010.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy przekazane darowizny trzeba udokumentować
- Czy stacja krwiodawstwa musi wydać zaświadczenie
- Czy przedsiębiorca może odliczyć wydatki na nowe technologie