Firmy mogą inwestować w sprzęt, który będą wykorzystywać w działalności dopiero po jakimś czasie. Powstaje jednak problem, czy wydatek ponoszony przez firmę na utrzymanie nowego sprzętu, który nie jest na bieżąco wykorzystywany w działalności gospodarczej, może stanowić koszt podatkowy, np. opłaty ponoszone przez firmę turystyczną za czarter małego samolotu pasażerskiego, który w przyszłości ma być elementem świadczonych usług.

Zdaniem Katarzyny Kozakowskiej, doradcy podatkowego, konsultanta w MDDP, możliwość zaliczenia opłat za czarter samolotu do kosztów uzyskania przychodów jest uzależniona od celu, w jakim wydatki te są ponoszone. Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) lub art. 23 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Okolicznościami, które uzasadniają np. wydatki przed wykorzystaniem samolotu do świadczenia usług przez firmę turystyczną może być konieczność przeszkolenia załogi lub dostosowania samolotu do potrzeb firmy turystycznej.

W opinii Katarzyny Kozakowskiej w celu uniknięcia ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe opłat za czarter jako kosztów uzyskania przychodów firma turystyczna powinna być w stanie uzasadnić konieczność ponoszenia tych opłat w okresie przed wykorzystaniem samolotu do świadczenia usług opodatkowanych oraz w miarę możliwości gromadzić dowody potwierdzające cel poniesienia tych wydatków. Dowodem takim może być przykładowo umowa zawarta z podmiotem, od którego samolot jest czarterowany, o ile wynika z niej sposób wykorzystania samolotu przez firmę turystyczną.

Ważne!

Dowodem, który uzasadnia zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na nieużywany sprzęt, może być umowa z dostawcą