NSA przyznał rację miejskiemu przedsiębiorstwu komunalnemu, które rozliczało w kosztach kompostownię kontenerową nieużywaną przez kilka lat. Organy podatkowe sprzeciwiały się temu i wydały przedsiębiorstwu decyzję wymierzającą wyższą kwotę podatku do zapłaty.
W spółce miało miejsce włamanie do kompostowni, z której skradziono komputer sterujący wraz z osprzętem, przez co kompostownia utraciła walor kompletności i nie była zdatna do użytku. Takie wnioski płynęły z kontroli przeprowadzonej w firmie. Od chwili włamania w 2000 r. do dnia zakończenia kontroli, tj. do lipca 2005 r., nie uzupełniono braków w instalacji.
Według fiskusa, jeśli kompostownia straciła walory użytkowe, to nie może być amortyzowana dla celów rozliczenia kosztów w CIT przez spółkę. Spółka złożyła skargę do sądu, ale ten ją oddalił. Sąd przyznał rację fiskusowi, że produkcja kompostu wskutek dokonanej kradzieży urządzenia sterującego nie miała miejsca.