Wydatki poniesione na rozpoczęcie działalności gospodarczej przed uruchomieniem firmy mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Muszą być tylko odpowiednio udokumentowane.

Czy wydatki na kursy mogą być kosztem

Podatnik prowadzi działalność w zakresie wykonywania usług projektów graficznych. Przed rozpoczęciem działalności uczestniczył w kursach obsługi komputerowych programów graficznych. Czy wydatki na te kursy może uwzględnić w kosztach prowadzonej działalności?

Czy wykazać wydatki w księdze podatkowej

Podatnik rozlicza prowadzoną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Czy powinien ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatki, które poniósł przed uruchomieniem działalności – np. związane z uczestnictwem w kursach czy szkoleniach przygotowujących do wykonywania określonych usług?

Czy wydatki na środki trwałe są kosztem

Podatnik przed rozpoczęciem działalności gospodarczej kupił komputer, który będzie wykorzystywał do wykonywania usług. Czy powinien ująć ten wydatek w księdze podatkowej w kosztach?

Czy odlicza się podatek od towarów i usług

Podatnik przed rozpoczęciem działalności oraz przed rejestracją dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług poniósł wydatki na remont obecnej siedziby swojej firmy. Czy może odliczyć podatek naliczony od tych zakupów?

Czy można rozliczyć VAT w deklaracji

Podatnik przed uruchomieniem działalności gospodarczej kupił sprzęt, który następnie wprowadził do ewidencji środków trwałych. Jest przedsiębiorcą zarejestrowanym dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług. Czy powinien rozliczyć VAT w deklaracji podatkowej?

Czy rozliczać wydatki uzyskane z dotacji

Podatnik otrzymał z urzędu pracy dotację na uruchomienie firmy. Czy ma obowiązek wykazywać ją w rozliczeniu podatkowym?

Czy wydatki na towary znajdą się w spisie

Podatnik przed uruchomieniem firmy kupił partię towarów, które po rozpoczęciu działalności zaczął sprzedawać. Czy powinien rozliczyć wydatki poniesione na zakup tych towarów w spisie z natury?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć wydatki poniesione na uruchomienie działalności.