Przez wiele lat każda zmiana danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R powodowała obowiązek złożenia aktualizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zmieniło się to dzięki nowelizacji ustawy o VAT z 24 kwietnia 2010 r.

Przemysław Skorupa, menedżer w Deloitte, tłumaczy, że w świetle nowych przepisów podatnik nie ma obowiązku aktualizacji VAT-R w przypadkach, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy o NIP.

– Zatem w przypadku zmiany miejsca siedziby, nazwy itp. podatnik nie musi dodatkowo składać aktualizacji VAT-R. To uproszczenie nie dotyczy jednak sytuacji, gdy zmienia się właściwość urzędu skarbowego – podkreśla Przemysław Skorupa.

Według naszego rozmówcy, aktualizacja VAT-R będzie potrzebna, gdy podatnik będzie chciał zmienić zasady rozliczeń VAT, np. gdy tzw. mały podatnik chce wybrać kasową metodę rozliczeń (jeżeli wcześniej nie rozliczał podatku w taki sposób). Ponadto – jak dodaje Przemysław Skorupa – przez aktualizację VAT-R powinien zostać dokonany wybór kwartalnego sposobu rozliczeń. W takim zgłoszeniu aktualizującym podatnik powinien również zaznaczyć, jakiego rodzaju deklaracje podatkowe będzie składał (VAT-7K – w przypadku małych podatników czy też VAT-7D w przypadku pozostałych podatników składających deklaracje kwartalne).