Przedsiębiorcy do wyższego limitu dla zwolnienia podmiotowego VAT są już przyzwyczajeni. Od 2010 roku wzrósł on do 100 tys. zł. Z danych, które uzyskaliśmy w izbach skarbowych, nie wynika jednak, aby liczba podatników zwolnionych drastycznie wzrosła. Wielu przedsiębiorców nadal rejestruje się dla potrzeb VAT.

– Zauważamy zwiększenie zainteresowania kwestią zwolnień podmiotowych, co jest zjawiskiem charakterystycznym dla końca roku – stwierdza Barbara Szalińska z Izby Skarbowej w Gdańsku.

Atrakcyjność zwolnienia

Po zmianie limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT z 50 na 100 tys. zł od 1 stycznia 2010 r. sytuacja w poszczególnych urzędach skarbowych jest zróżnicowana. Jak podaje nam Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze, część urzędów (np. w Drezdenku i w Krośnie Odrzańskim) podały, że liczba podatników korzystających ze zwolnienia nie zwiększyła się. Urząd Skarbowy w Żaganiu stwierdził, że więcej osób korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

– Mimo wzrostu kwoty limitu obrotu np. w Urzędzie Skarbowym w Staszowie od 1 stycznia do 30 listopada 2010 r. na podstawie zgłoszenia VAT-R zarejestrowano 209 nowych podatników, natomiast od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. zarejestrowano 190 nowych podatników – stwierdza Małgorzata Erdenberger z Izby Skarbowej w Kielcach.

Na Dolnym Śląsku zanotowano 2-proc. wzrost liczby podatników korzystających ze zwolnienia w porównaniu z 2009 rokiem. Podobne dane występują w Warszawie, Opolu, Olsztynie, Bydgoszczy, Białymstoku i Gdańsku.

Zawiadomienie urzędu

Warunkiem skorzystania przez podatników ze zwolnienia podmiotowego w 2010 roku było pisemne zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 15 stycznia 2010 r. Dochowanie tego warunku pozwalało na korzystanie ze zwolnienia od 1 stycznia 2010 r.

– Nie zauważono, aby prawidłowe i terminowe zawiadomienie urzędu sprawiało podatnikom trudności. Przypadki złożenia zawiadomienia po ustawowym terminie zdarzały się sporadycznie – stwierdza Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie.

Praktyczne problemy

Pracownicy urzędów skarbowych informują podatników o zmianach dotyczących limitu zwolnienia, który będzie obowiązywał od 2011 roku.

– Urzędy informowały podatników o limicie zwolnienia bezpośrednio na salach obsługi podatnika. Na stronie internetowej ukazał się komunikat z tą informacją – podpowiada Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.

Radosław Hancewicz z Izby Skarbowej w Białymstoku dodaje, że urzędy skarbowe przeprowadzają szeroko zakrojoną akcję informacyjną w tym zakresie adresowaną do podatników.

Joanna Maksymowicz-Panek z Izby Skarbowej w Rzeszowie podkreśla, że od 1 stycznia 2011 r. można się spodziewać problemów w związku ze zmianami stawek VAT głównie z powodu opóźnionego przeprogramowania kas rejestrujących oraz w związku ze zmianą klasyfikacji statystycznej towarów i usług (tj. przyporządkowaniem towarów lub usług do właściwego symbolu PKWiU i określeniem prawidłowej stawki VAT na dany towar lub usługę).

Również Katarzyna Głąb z Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza na podstawie zapytań kierowanych do urzędów, że największą trudność sprawiać może ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, stosowanie wyższych stawek VAT, czy też rozliczanie podatku w deklaracjach (nowe wzory). Problemy może rodzić także wprowadzenie obowiązku stosowania nowej klasyfikacji PKWiU.

Z kolei Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie wskazuje, że urzędy skarbowe spodziewają się dwóch kluczowych problemów w związku z wyborem zwolnienia od 1 stycznia 2011 r.: niedochowania wymogów formalnych w kwestii zgłoszenia wyboru zwolnienia, tj. niezłożenie zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R; zgłoszenia wyboru zwolnienia przez podmioty do tego nieuprawnione.

Agnieszka Jóźwin-Dalecka z Izby Skarbowej w Opolu podsumowując stwierdza, że o tym, jaka będzie skala problemów związanych z VAT, dowiemy się w przyszłym roku. Urzędy skarbowe będą aktywnie uczestniczyć w ich rozwiązywaniu.